Wrzesień 2019 rok
01.02.22 - 14.03.22
          
[8 I]
16 VII
[28 I]
Urodziny Rachel
Wątek otwarty dla wszystkich
06 IX
[03 III]
Lekcja Numerologii
Lekcja dla VII rocznika
0000
0000
0000
0000
  Kolejny rok dobiega końca.
  Rok, który był wyjątkowy, taki w którym wiele się zmieniło, ale też taki, który przynosi nadzieję na nowy, lepszy początek.
  Przede wszystkim nasza Hogwarcka kadra uległa dużemu przerzedzeniu. Przeciwko dyrektorowi Darby’emu wystosowano zarzuty korupcji, nepotyzmu jak i ogólnego łamania prawa, w które zamieszanych było część nauczycieli. Z powodu licznych skandali został on odsunięty od władzy, a w miejsce profesorów ściśle współpracujących z nim, zatrudniono nowych. Mamy wciąż z tego powodu braki w kadrze, ale nowa pani Dyrektor robi co w jej mocy aby Hogwart stał się lepszym miejscem.
  Nadszedł też czas aby ogłosić wyniki na które wszyscy czekali — kto zdobywa Puchar domów?
  Z radością pragniemy ukoronować dom, który zdobył największą ilość punktówy, wykazał się wkładem i zaangażowaniem w życie swojej małej społeczności i doprowadzili ją na szczyt. W tym roku szkolnym zwycięzcą z 1062 punktami zostaje Hufflepuff! Wszystkim mieszkańcom domu Borsuka gratulujemy, a pozostałych zachęcamy by podążali ich śladami. Drugie miejsce z 989 punktami zajmuje Ravenclaw, trzecie miejsce z 874 punktami Gryffindor i czwarte miejsce należy do Slytherinu z 834 punktami.
  Lato nadchodzi, wszystkim wam życzymy mnóstwa przygód, dobrej zabawy i wypoczynku. Pragniemy was jednak prosić o roztropność i uwagę, byśmy mogli się spotkać wszyscy po wakacjach. Na wyspach dzieje się wiele dziwnych rzeczy, uważajcie na siebie, nie podejmujcie zbędnego ryzyka i przede wszystkim pamiętajcie, że to od waszych decyzji zależy, czy uda wam się spędzić szczęśliwe lato.

EpiskeyEliksiry
#1
[T?o][Tytu?=Eliksiry]
Spis tre?ci: Aby zaproponowa? now? pozycj? do spisu, zg?o? j? tutaj.

Tworzenie eliksirów dzieli si? na etapy. Podczas fabularnej próby uwarzenia eliksiru, ka?dy etap musi zosta? opatrzony rzutem kostk?, która okre?li skuteczno?? podejmowanych dzia?a?. Ostateczny efekt próby okre?la MG nadzoruj?cy.

[Tytu?=Mechanika warzenia eliksirów]
1. Ka?dy eliksir ma okre?lon? ilo?? etapów, z których ka?dy wymaga pojedynczego rzutu kostk? d100, z doliczeniem ewentualnych punktów bonusowych:
1.1. Za posiadany bonus adekwatny do tworzonego eliksiru: +5 punktów;
1.2. Za posiadanie do dwóch fabularnie zdobytych sk?adników: +5 punktów;
1.3. Za posiadanie fabularnie zdobytych sk?adników (3 lub wi?cej): +10 punktów.
2. Progi punktowe zgodne s? z podstawowymi zasadami mechaniki forum.
3. Powodzenie wszystkich etapów gwarantuje prawid?owe uwarzenie eliksiru.
4. W przypadku niepowodzenia jakiegokolwiek etapu, postaci przys?uguje rzut ratunkowy ko?ci? d100. Nast?pnie do wyniku rzutu dodaje si? 100/n za ka?dy etap zako?czony pomy?lnie, oraz odejmuje 100/n, za ka?dy etap, który zako?czy? si? pora?k?, gdzie n — liczba etapów warzenia eliksiru.
4.1. Wynik < 25 oznacza ca?kowite niepowodzenie w warzeniu eliksiru;
4.2. Wynik 25-49 oznacza uwarzenie eliksiru o nieprzewidywalnym efekcie dzia?ania;
4.3. Wynik 50-74 oznacza uwarzenie poprawnego eliksiru o s?abym efekcie dzia?ania;
4.4. Wynik > 75 oznacza skuteczne uwarzenie w pe?ni dzia?aj?cego eliksiru.[/T?o]
#2
[T?o][Tytu?=Poziom podstawowy]
Napój lecz?cy z czyraków
Dzia?anie:
Leczy czyraki, tak?e te wywo?ane zakl?ciem.
Sk?adniki:
suszona pokrzywa – ok. 6 ?rednich li?ci
k?y w??a – 6 sztuk
rogate ?limaki – 4 sztuki
kolce je?ozwierza – 2 sztuki
gryz?ce cebule – 2 ?rednie
?luz gumoch?ona – 1 miarka
sproszkowany korze? imbiru – szczypta
marynowane kolce je?anki – ½ miarki
Przygotowanie eliksiru:
K?y w??a rozgnie? t?uczkiem na drobny proszek, gryz?ce cebule posiekaj drobno. Dodaj te sk?adniki kolejno do kocio?ka z wod?, zamieszaj pi?? razy w prawo i podgrzewaj powoli. Wrzu? li?cie suszonej pokrzywy, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem, a nast?pnie wlej ?luz gumoch?ona. Zamieszaj energicznie dwa razy w lewo i kiedy ciecz b?dzie nadal wirowa?, wrzu? szczypt? sproszkowanego imbiru. Odczekaj do wrzenia, a nast?pnie dodaj marynowane kolce je?anek. Dodaj rogate ?limaki i kolce je?ozwierza, zamieszaj trzy razy w prawo i raz w lewo. Kiedy nad powierzchni? wywaru pojawi si? ró?owy dym, zdejmij kocio?ek z ognia.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir bujnego ow?osienia
Dzia?anie:
Powoduje przyspieszony porost w?osów na obszarach, w które eliksir zosta? wtarty lub na ca?ym ciele w przypadku wypicia.
Sk?adniki:
szczurze ogony – 4 sztuki
li?cie dziurawca zwyczajnego – 2 sztuki
pancerz skarabeusza – pó? miarki
w?osy pufka – szczypta
Przygotowanie eliksiru:
Szczurze ogony posiekaj na równe, 5 milimetrowe kawa?ki, nast?pnie utrzyj suszone li?cie dziurawca na proszek. Przed wrzuceniem do kocio?ka, sk?adniki zmieszaj ze sob?. Po zagotowaniu roztworu, mieszaj trzykrotnie w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara. Czynno?? powtarzaj w odst?pach minutowych a? do uzyskania br?zowej barwy. Dodawaj stopniowo pó? miarki pokruszonych pancerzyków skarabeusza i gotuj na ma?ym ogniu przez 15 minut. Dodaj szczypt? w?osów pufka, zamieszaj eliksir dwa razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozostaw eliksir do ostygni?cia. Po sch?odzeniu powinien przyj?? ?ó?t?, s?omkow? barw?.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir Bulgeye
Dzia?anie:
Po wypiciu eliksiru p?czniej? oczy.
Sk?adniki:
oczy ?uka – 1 miarka
oczy w?gorza – 2 sztuki
owoce jemio?y – 1 miarka
?opian – ok. 10 du?ych li?ci
sok z chorbotka – 1/2 miarki
Przygotowanie eliksiru:
Li?cie ?opianu wst?pnie przegotuj, ods?cz i utrzyj na papk? razem z owocami jemio?y. Oczy?? kocio?ek, nape?nij czyst?, zimn? wod?. Wlej sok z chorbotka, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem, nast?pnie podgrzewaj na ma?ym ogniu. W momencie zagotowania dodaj oczy ?uka i mieszaj energicznie w jedn? stron? przez pi?? minut. Dodaj wcze?niej przygotowan? papk? z ro?lin, dorzucaj?c j? partiami i mieszaj?c jednocze?nie w odwrotn? stron?, ni? poprzednio. Kiedy mieszanka osi?gnie cytrynowo?ó?ty kolor, dodaj ostro?nie oczy w?gorza i zmniejsz p?omie? pod kocio?kiem. Po oko?o kwadransie eliksir powinien przybra? zielon? barw?, wtedy nale?y zdj?? go z ognia. B?dzie gotowy do u?ycia po wystudzeniu.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Mikstura powoduj?ca senno??
Dzia?anie:
Powoduje senno?? u osoby pij?cej. Ju? same jego opary wywo?uj? znu?enie.
Sk?adniki:
kwiaty koz?ka lekarskiego – 2 miarki
sproszkowany kamie? ksi??ycowy – 1/2 miarki
?ó?? pancernika – 1 miarka
lawenda – 1 i 1/2 miarki
melisa – 1 miarka
Przygotowanie eliksiru:
Koz?ek, melis? oraz lawend? posiekaj na ma?e kawa?eczki, wrzu? do wody i na du?ym ogniu doprowad? do zagotowania. Wtedy zamieszaj mikstur? trzy razy w lewo i trzy razy w prawo. Nast?pnie dodaj ?ó?? pancernika i mieszaj energicznie raz w prawo, raz w lewo. Po oko?o trzech minutach wywar powinien przybra? jadowicie ?ó?t? barw?. Wrzu? sproszkowany kamie? ksi??ycowy i zmniejsz p?omie? pod kocio?kiem. Gotuj, dopóki eliksir nie straci ca?kowicie barwy i nie uzyska g?stej, ale wci?? p?ynnej konsystencji.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir chroni?cy przed ogniem
Dzia?anie:
Przez kilka minut chroni u?ytkownika przed dzia?aniem magicznych oraz naturalnych p?omieni. Po wypiciu powoduje silne uczucie ch?odu w ca?ym ciele.
Sk?adniki:
krew salamandry – 200ml
brodawkolep – 1 sztuka
mi?ta pieprzowa – 20 li?ci
wybuchaj?ce muchomory – 3 sztuki
Przygotowanie eliksiru:
Zagotuj krew salamandry, a? do spienienia. Dodaj zgniecione li?cie mi?ty pieprzowej, a nast?pnie zalej zimn? wod?. Postaw na ma?ym ogniu. Wybuchaj?ce muchomory pokrój w kostk? i wrzu? do kocio?ka, gdy woda zacznie si? gotowa?. Wrzu? brodawkolep, stuknij ró?d?k? w kocio?ek, gotuj przez pi?? minut mieszaj?c.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir na kaszel
Dzia?anie:
?agodzi kaszel dowolnego pochodzenia i rodzaju.
Sk?adniki:
korze? imbiru – jedna sztuka
li?cie mi?ty – ½ miarki
skacz?ce cebule – 2 sztuki
w?osy pufka – ½ miarki
szczurze ogony – 2 sztuki
Sposób przygotowania:
Szczurze ogony zagotuj z li??mi mi?ty, zamieszaj trzykrotnie w prawo i odced?. Ponownie doprowad? mikstur? do wrzenia, dodaj drobno posiekany korze? imbiru. Skacz?ce cebule pokrój w drobn? kostk? i dodaj do wywaru, gdy zabarwi si? na zielono. Dodaj w?osy pufka i zamieszaj trzykrotnie w prawo, a nast?pnie utrzymuj sta?? temperatur?, dopóki eliksir nie zyska konsystencji budyniu.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir pieprzowy
Dzia?anie:
Rozgrzewa, ?agodzi objawy przezi?bienia, jednak nie leczy. Po jego za?yciu do kilku godzin z uszu u?ytkownika mo?e wydobywa? si? para.
Sk?adniki:
róg dwuro?ca
korze? mandragory
woda miodowa – 15ml
Przygotowanie eliksiru:
Zetrzyj róg dwuro?ca na proszek i zalej wod? miodow?. Korze? mandragory pokrój w równe plasterki i wrzu? do gotuj?cej si? wody. Gotuj przez pi?tna?cie minut, nast?pnie wy?ów mandragor? i dodaj wcze?niej przygotowan? mieszank?. Zamieszaj dwa razy w lewo.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir powoduj?cy kurczenie si? ludzi i zwierz?t
Dzia?anie:
Powoduje kurczenie si? ludzi lub zwierz?t przez spo?ycie lub polanie.
Sk?adniki:
suszone figi – 2 sztuki
d?d?ownice – 5 sztuk
korzonki stokrotki – 1 i ½ miarki
sok z pijawek – 1 miarka
?ledziona szczura – 1 sztuka
Sposób przygotowania:
Wyci?nij sok z suszonych fig i dodaj do kocio?ka z zimn? wod?, mieszaj?c podczas wlewania. Podgrzewaj delikatnie, a gdy w wywarze pojawi? si? pierwsze b?belki, dodaj posiekane korzonki stokrotki. Nast?pnie wrzu? d?d?ownice i zamieszaj energicznie pi?? razy w lewo, a potem trzy razy w prawo. Dodaj jedn? miark? soku z pijawek i mieszaj powoli, a? wywar nie nabierze turkusowej barwy. Wstrz??nij mocno ?ledzion? szczura i ostro?nie w?ó? j? do kocio?ka. Doprowad? mikstur? do wrzenia, a ró?d?k? zakre?laj coraz mniejsze kr?gi nad kocio?kiem, równolegle do poziomu p?ynu. Gdy wywar nabierze zielonej barwy, zdejmij kocio?ek z ognia i pozostaw eliksir do wystudzenia.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Antidotum na ugryzienia bahanek
Dzia?anie:
Niweluje skutki ugryzienia przez bahanki.
Sk?adniki:
ogniste nasiona – 3 sztuki
róg garboroga
??d?o ??dlib?ka
pancerz chropianka
Przygotowanie eliksiru:
Zalej róg garboroga wod? i doprowad? do wrzenia. Pozostaw na du?ym ogniu przez dziesi?? minut, a nast?pnie wy?ów róg. W mo?dzierzu utrzyj pancerz chropianka i ogniste nasiona, a nast?pnie ma?ymi porcjami wsyp otrzymany proszek do wywaru. Machnij nad kocio?kiem ró?d?k?. Zamieszaj mikstur? trzy razy w prawo, nast?pnie dwa w lewo i cztery znowu w prawo. Zmniejsz ogie?, utrzymuj?c eliksir w sta?ej temperaturze przez dziesi?? minut, a nast?pnie zga? p?omie?. Wrzu? ??d?o ??dlib?ka, a nast?pnie mieszaj jednostajnym ruchem a? do osi?gni?cia barwy niebieskiej, pozwalaj?c eliksirowi ostygn??. Nast?pnie zetrzyj róg i dodaj z powrotem do kocio?ka. Po zagotowaniu wywar powinien zmieni? kolor na zielony.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir odtruwaj?cy
Dzia?anie:
Leczy proste zatrucia zwyk?e i magiczne.
Sk?adniki:
bezoar – 2 sztuki
mi?ta pieprzowa – 2 miarki
sproszkowany róg jednoro?ca – szczypta
owoce jemio?y – 2 sztuki
Przygotowanie eliksiru:
Bezoar rozgnie? na bardzo drobny proszek. Dodaj do kocio?ka z letni? wod?, po czym wrzu? porwane li?cie mi?ty. Podgrzewaj na ?rednim ogniu przez pi?? minut, po czym machnij ró?d?k? nad wywarem. Pozostaw na ma?ym ogniu przez 34 minuty. Dodaj szczypt? sproszkowanego rogu jednoro?ca i zamieszaj dwukrotnie w prawo. Wrzu? do kocio?ka owoce jemio?y i zamieszaj dwa razy w lewo. Machnij ró?d?k? nad kocio?kiem i pozostaw eliksir do ostudzenia.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Bahanocyd
Dzia?anie:
Parali?uje bahanki na okres oko?o dziesi?ciu minut.
Sk?adniki:
wydzielina korniczaka – 1 miarka
muszla toksyczka – 1 sztuka
smocza w?troba – 1 sztuka
esencja z szaleju jadowitego – 4 krople
nalewka z pi?ciornika kurze ziele – 1 kropla
Przygotowanie eliksiru:
Wlej wydzielin? korniczaka do kocio?ka z ciep?? wod? i zamieszaj energicznie. Muszl? toksyczka utrzyj i dodaj do wywaru, podgrzewaj?c na du?ym ogniu. Dodaj smocz? w?trob? i zamieszaj energicznie cztery razy w lewo. Dodaj esencj? z szaleju jadowitego i nalewk? z pi?ciornika kurze ziele. Zga? ogie? i mieszaj powoli a? do wystudzenia. Na koniec machnij ró?d?k? nad kocio?kiem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Wywar dekompresyjny
Dzia?anie:
Przywraca naturalny rozmiar skurczonych magicznie obiektów, zwierz?t i ludzi.
Sk?adniki:
tasznik – 1 miarka
miód – 1 miarka
jad bahanek – 1/2 miarki
szczurze ogony – 3 sztuki
pokrzywa – 1 i 1/2 miarki
kwiaty ciemiernika – 1 miarka
owoce plangentinki – ok. 4 du?ych sztuk
Przygotowanie eliksiru:
Posiekany tasznik dok?adnie wymieszaj z miodem, dodaj jad bahanek i po??cz w jednolit? mas?. Dodawaj ma?ymi porcjami do gotuj?cej si? wody, na koniec zamieszaj energicznie trzema obrotami w lewo. Stuknij ró?d?k? w kocio?ek, dodaj szczurze ogony i pozostaw mikstur? w stanie wrzenia na osiem minut. Po tym czasie wywar powinien zacz?? wydziela? wyra?n? wo? ??ki. Dodaj wtedy posiekan? pokrzyw? oraz kwiaty ciemiernika, pozwalaj?c im p?ywa? na wierzchu wywaru. Zmniejsz p?omie? i pozostaw na dwana?cie minut, a nast?pnie zbierz dok?adnie pokrzyw? oraz ciemiernik i wy?ów szczurze ogony. Dodaj do eliksiru sok wyci?ni?ty z owoców plangentinki i mieszaj w prawo, dopóki wywar nie przybierze kremowobia?ej barwy. Pozostaw do ostygni?cia.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir rozdymaj?cy
Dzia?anie:
Powoduje powi?kszenie rozmiarów ka?dej rzeczy, która zostanie nim polana.
Sk?adniki:
skrzyd?o ??dlib?ka – 4 sztuki
suszone li?cie pokrzywy – 2 miarki
oczy rozdymki – ½ miarki
?ledziona nietoperza – 1 sztuka
Sposób przygotowania:
Oczy rozdymki rozdrobnij w mo?dzierzu razem z li??mi pokrzywy. Po?ow? powsta?ej mieszanki dodaj do kocio?ka z letni? wod? i podgrzewaj na du?ym ogniu, ca?y czas mieszaj?c w lewo. Po zagotowaniu dodaj druga po?ow? i mieszaj ca?y czas w prawo, dopóki eliksir nie przybierze z?otawej barwy. Machnij ró?d?k? nad kocio?kiem i pozostaw do wystygni?cia na godzin?. Potem dodaj ?ledzion? nietoperza, zamieszaj cztery razy w lewo, a na koniec wrzu? skrzyd?a ??dlib?ka i jeszcze raz zagotuj.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir roz?mieszaj?cy
Dzia?anie:
Wywo?uje ?miech u osoby pij?cej.
Sk?adniki:
woda ?ródlana
na? raptu?nika – 1 sztuka
skrzyd?a ??dlib?ka – 1 sztuka
kolce szpiczaka – 3 sztuki
w?osy z jednego pufka
sproszkowany chrzan – 1 szczypta
Przygotowanie eliksiru:
Do kocio?ka wlej czyst?, ?ródlan? wod?. Wrzu? drobno posiekan? na? raptu?nika i mieszaj powoli, a? wywar nabierze ciemnozielonego koloru. Parsknij do mikstury, a potem dodaj zmia?d?one skrzyd?a ??dlib?ka. Kontynuuj powolne mieszanie, a po oko?o dziesi?ciu minutach dodaj kolce szpiczaka. Podgrzej mikstur? na ?rednim ogniu i mieszaj j? energicznie, a gdy pojawi? si? pierwsze oznaki wrzenia, zdejmij kocio?ek z ognia i zachichocz do ?rodka. Podgrzej mikstur? jeszcze raz i dodaj ?wie?o ogolone w?osy z pufka. Mieszaj energicznie, dopóki wywar nie zawrze, po czym za?miej si? g?o?no i niekontrolowanie. Dodaj szczypt? chrzanu, zamieszaj z werw? i zdejmij eliksir z ognia. Gdy p?yn przestanie wirowa?, podgrzewaj znów, a? eliksir przybierze barw? s?onecznej ?ó?ci. Na koniec machnij ró?d?k? nad kocio?kiem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru

Eliksir spokoju
Dzia?anie:
?agodzi niepokój i pobudzenie.
Sk?adniki:
sproszkowany kamie? ksi??ycowy – jedna sztuka
syrop z ciemiernika – 1 miarka
sproszkowane kolce je?ozwierza – ½ miarki
sproszkowany róg jednoro?ca – z 1 sztuki
Sposób przygotowania:
Do kocio?ka z letni? wod? dodaj sproszkowany kamie? ksi??ycowy i podgrzewaj na wolnym ogniu, a? drobiny rozpuszcz? si?. Zamieszaj powoli jeden raz w prawo i podgrzewaj do momentu, w którym eliksir zmieni kolor na ró?owy. Potem rozsyp na powierzchni eliksiru sproszkowany róg jednoro?ca, zamieszaj powoli jeden raz w prawo i doprowad? do stanu tu? przed wrzeniem. Zanim wywar si? zagotuje, wlej cienkim strumieniem syrop z ciemiernika i zdejmij kocio?ek z ognia. Do stygn?cego eliksiru dodaj sproszkowane kolce je?ozwierza, zamieszaj dwukrotnie w prawo i nie koniec wykonaj ró?d?k? powoln? ósemk? nad kocio?kiem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru[/T?o]
#3
[T?o][Tytu?=Poziom zaawansowany]
Eliksir S?odkiego Snu
Dzia?anie:
Wywo?uje sen pozbawiony marze? sennych.
Sk?adniki:
chmiel – 1 miarka
koz?ek lekarski – 1 miarka
lawenda – ½ miarki
pancerzyki otwornic – 2 miarki
smocza w?troba – 1 sztuka
syrop z ciemiernika czarnego – ½ miarki
Sposób przygotowania:
Pancerzyki otwornic rozdrobnij w mo?dzierzu, wymieszaj z syropem z ciemiernika do uzyskania jednolitej masy. Podziel uzyskan? mieszank? na dwie cz??ci. Do jednej po?owy dodaj rozdrobnione kwiaty lawendy, do drugiej chmiel oraz koz?ek lekarski. Smocz? w?trob? zagotuj w kocio?ku. Do powsta?ego wywaru dodawaj naprzemiennie po jednej ?y?ce otrzymanych past, po ka?dej mieszaj?c dwukrotnie w prawo. Kiedy dym unosz?cy si? nad mikstur? nabierze granatowej barwy, natychmiast zdejmij kocio?ek z ognia. Eliksir wystud? a nast?pnie zamro? na dob?. Po rozmro?eniu wywar jest gotowy do u?ycia; nale?y podawa? podgrzany.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir przebudzenia
Dzia?anie:
Pozwala pij?cemu powstrzyma? si? od za?ni?cia, stanowi tak?e antidotum na Wywar ?ywej ?mierci.
Sk?adniki:
k?y w??a – 6 sztuk
ostrokrzew – 4 ga??zki
??d?a ??dlib?ka – 6 sztuk
tojad – 2 ga??zki
Sposób przygotowania:
K?y w??a dodaj do letniej wody i podgrzewaj powoli. Ostrokrzew i tojad zmia?d? w mo?dzierzu, dok?adnie mieszaj?c obydwa sk?adniki ze sob?. Dodawaj do wywaru po ?y?ce mieszanki raz na kwadrans, mieszaj?c przy tym energicznie raz w prawo, raz w lewo a? do po??czenia z eliksirem. Przez ca?y czas utrzymuj sta?? temperatur? eliksiru tak, by unosi?a si? z niego para. Gdy dym przybierze ró?ow? barw?, dodaj ??d?a ??dlib?ka i odczekaj do zagotowania. Wtedy zdejmij z ognia i pozostaw pod przykryciem na cztery godziny.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru
— warzenie eliksiru II

Wywar zaciemniaj?cy umys?
Dzia?anie:
Powoduje u pij?cego porywczo?? i bezmy?lne dzia?anie.
Sk?adniki:
warzucha – 1 miarka
lubczyk – 1/2 miarki
kichawiec – 1 miarka
gryz?ce cebule – 1/2 miarki
kr?gos?up druzgotka – 1 sztuka
skrzyd?a elfa – 1 i 1/2 miarki
?luz gumoch?ona – 2 miarki
Przygotowanie eliksiru:
Oddziel li?cie i kwiaty warzuchy od ?odyg, wrzu? do pustego kocio?ka i machnij nad nim ró?d?k?. Dodaj li?cie lubczyku oraz kwiaty kichawca. Zalej ?luzem gumoch?ona i podgrzewaj na wolnym ogniu, do czasu a? ?luz si? nie rozrzedzi. Wtedy zamieszaj raz w lew?, raz w praw? stron?, na koniec stukaj?c ró?d?k? w kraw?d? kocio?ka. Zalej ca?o?? zimn? wod? i odstaw, a kiedy pojawi? si? pierwsze p?cherzyki powietrza wskazuj?ce na wrzenie, dodaj gryz?ce cebule. Zamieszaj dwa razy w prawo, dwa razy w lewo, dodaj kr?gos?up druzgotka, zamieszaj trzy razy w prawo, trzy razy w lewo. Pozostaw do czasu, a? mikstura nabierze ceglastej barwy i zacznie lekko iskrzy?. Dodaj skrzyd?a elfa, zamieszaj cztery razy w prawo i raz w lewo, na koniec stuknij ró?d?k? w brzeg kocio?ka.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir dodaj?cy wigoru
Dzia?anie:
Wywo?uje u pij?cego przyp?yw energii.
Sk?adniki:
krew salamandry – 50 ml
sproszkowany pazur gryfa
sok z granatów – 80 ml
Przygotowanie eliksiru:
W mo?dzierzu rozdrobnij pazur gryfa na drobny py?, dodaj 5 kropli krwi salamandry i dok?adnie wymieszaj do uzyskania jednolitej masy. Do gotuj?cej si? wody wlej sok z granatów oraz otrzyman? wcze?niej papk? z krwi i pazura. Mieszaj do otrzymania bladoró?owej barwy, po czym dodaj pozosta?? krew po jednej kropli w dwusekundowych odst?pach. Odstaw w zaciemnione miejsce, by mikstura dojrza?a, co ocenia si? po intensywno?ci rubinowego koloru.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir gotowo?ci
Dzia?anie:
Daje pij?cemu dodatkow? wytrzyma?o??.
Sk?adniki:
skrzyd?o elfa – 1 sztuka
pieczone odw?oki wa?ek – 3 miarki
lataj?ce koniki morskie – 4 miarki
jaja bahanek – 4 miarki
Przygotowanie eliksiru:
Do kocio?ka wype?nionego letni? wod? dodaj jedno skrzyd?o elfa. Podgrzewaj, a? wywar nabierze turkusowej barwy. Dodaj jedn? miark? jaj bahanek i podgrzewaj dalej, dopóki wywar nie stanie si? ró?owy. Dodaj jedn? miark? pieczonych odw?oków wa?ek i mieszaj utrzymuj?c sta?? temperatur?, a? mikstura przybierze kolor intensywnej czerwieni. Dodaj jedn? miark? lataj?cych koników morskich i wystudzaj. Kiedy wywar nabierze koloru jasnob??kitnego, dodaj kolejn? miark? pieczonych odw?oków wa?ek. Mieszaj energicznie, a? eliksir stanie si? fioletowy, a nast?pnie podgrzewaj do przyj?cia przez mikstur? z powrotem barwy czerwonej. Dodaj trzy miarki jaj bahanek i wymieszaj dok?adnie, tak by eliksir nabra? koloru ciemnozielonego. Wrzucaj pojedynczo reszt? odw?oków wa?ek, póki mikstura nie stanie si? niebieska. Dodaj trzy miarki lataj?cych koników morskich, wymieszaj i wystud? eliksir, który powinien przybra? kolor czerwony. Wtedy podgrzej go znów do momentu przyj?cia barwy intensywnie zielonej, natychmiast zdejmij z ognia i ostud?. Gotowy eliksir ma z?ot? barw? i do?? nieprzyjemny zapach.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir herbicydowy
Dzia?anie:
Zwalcza chwasty. Nie nadaje si? do picia.
Sk?adniki:
kolce z kr?gos?upa skorpeny – 4 sztuki
kwiaty kichawca – 2 miarki
sok z chorbotka –2 miarki
?luz gumoch?ona – 2 krople
Przygotowanie eliksiru:
Kolce zmia?d? do uzyskania szorstkiego proszku. Dodaj kwiaty kichawca i rozetrzyj razem. Trzy miarki powsta?ej mieszanki dodaj do gotuj?cej si? wody, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem i gotuj na ma?ym ogniu przez godzin?. Ostud? do temperatury 60 stopni Celsjusza i dodaj sok z chorbotka. Podgrzewaj na ?rednim ogniu przez dziesi?? sekund, po czym dodaj dwie krople ?luzu gumoch?ona. Zamieszaj cztery razy w prawo i machnij ró?d?k? nad kocio?kiem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir Niewidzialno?ci
Dzia?anie:
Powoduje tymczasow? niewidzialno?? albo osoby, która go wypi?a, albo te? obiektu, na który zosta? wylany.
Sk?adniki:
korze? warzuchy
lubczyk – 2 li?cie
kichawiec – ga??zka z kwiatami
muszla toksyczka
kamie? ksi??ycowy
pióro memortka
Przygotowanie eliksiru:
Li?cie lubczyku utrzyj wraz z kwiatami kichawca na jednolit? mas?. Pozostaw w kamiennej miseczce pod przykryciem na 10 minut. Korze? warzuchy zetrzyj na tarce o ?rednich oczkach. Muszl? toksyczka pokrusz na drobne kawa?eczki poprzez rozwa?kowanie jej pomi?dzy dwoma kawa?kami bawe?nianej szmatki. Muszl? wraz z warzuch? wrzu? do zimnej wody i doprowad? do wrzenia. Niewielki kamie? ksi??ycowy dodaj do paruj?cego wywaru i zamieszaj dziesi?? razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na powierzchni powinny pojawi? si? szaro–zielone spirale. Dodaj wcze?niej przygotowan? past? z ro?lin i ponownie doprowad? do wrzenia. Po 15 minutach dodaj oczyszczone pióro memortka.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir czyszcz?cy rany
Dzia?anie:
Oczyszcza rany; podczas u?ycia piecze.
Sk?adniki:
sól – 2 miarki
korze? mi?ty pieprzowej – 3 sztuki
bezoar – 1 sztuka
d?d?ownica – 1 sztuka
?ó?? pancernika – 10 miarek
boom jagody – 2 i ½ miarki
Przygotowanie eliksiru:
D?d?ownic? zmia?d? p?ask? stron? no?a, nast?pnie posiekaj i zalej posolon? ?ó?ci? pancernika. W kocio?ku gotuj boom jagody i bezoar przez dwadzie?cia minut. Wy?ów bezoar, dodaj korze? mi?ty pieprzowej. Mieszaj, wykonuj?c kszta?t ósemki. Przes?cz wywar, dodaj wcze?niej przygotowan? mieszank? i doprowad? do wrzenia. Po przestudzeniu na powierzchni wywaru powinny pojawi? si? b?belki.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Wywar ze szczuroszczeta
Dzia?anie:
S?u?y do leczenia ran i zadrapa?, przyspieszaj?c ich gojenie i u?mierzaj?c ból.
Sk?adniki:
esencja z czu?ków szczuroszczeta – 4 miarki
gryz?ce cebule – 2 sztuki
moondew – 4 kwiaty
plangentinka – 2 sztuki
fasolki pykostr?ka – 15 sztuk
pazur gryfa – 1 sztuka
muchy mi?sne – 3 sztuki
Przygotowanie eliksiru:
Posiekaj gryz?ce cebule na drobne kawa?ki. Fasolki pykostr?ka zmia?d? p?ask? stron? no?a. Plangentink? zetrzyj na proszek razem z pazurem gryfa. Oderwij skrzyde?ka muchy i wrzu? do esencji z czu?ków szczuroszczeta. Dodaj gryz?ce cebule i mieszaj?c w lewo, doprowad? do wrzenia. Machnij ró?d?k? nad kocio?kiem. Dodaj moondew i fasolki pykostr?ka. Zamieszaj raz w prawo i trzy razy w lewo. Wcze?niej uzyskany proszek z plangentinki i pazura zalej wod? i mieszaj a? do uzyskania jednolitej pasty. Gotuj eliksir a? do momentu, w którym wyparuje po?owa jego obj?to?ci. Przekrój ka?d? much? mi?sn? na ?wiartki i dodaj do pasty. Ca?o?? dodaj do kocio?ka, a nast?pnie gotuj mikstur? a? do uzyskania konsystencji ?mietany.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II

Eliksir Postarzaj?cy
Dzia?anie:
Powoduje u pij?cego nieznaczne postarzenie fizyczne.
Sk?adniki:
tykwobulwa – 1 sztuka
skacz?ce cebule – 3 sztuki
rechotek – 1 sztuka
szalej jadowity – 2 sztuki
w?osy pufka – 1 miarka
kolce szpiczaka – ½ miarki
mózg leniwca – 1 sztuka
odw?oki wa?ek – ½ miarki
Przygotowanie eliksiru:
Wydr?? tykwobulw? i nafaszeruj rechotkiem, szalejem jadowitym i w?osami pufka. Skacz?ce cebule drobno pokrój i przysma? na ma?ym ogniu. Mózg leniwca nabij kolcami szpiczaka i gotuj na parze, posypuj?c sproszkowanymi odw?okami wa?ek w dwudziestu porcjach, co minut? ka?da. Faszerowan? tykwobulw? pokrój wraz zawarto?ci? i roz?ó? na sma??cej si? cebuli. Zbierz wod? wyciekaj?c? z gotuj?cego si? mózgu i wyci?nij go, by uzyska? wi?cej p?ynu. Zalej nim pozosta?e sk?adniki, zamieszaj raz w lewo, uderz ?y?k? o kocio?ek trzy razy. Zamieszaj dwa razy w prawo, wykonaj ró?d?k? ósemk?, zamieszaj trzy razy w lewo i stuknij ró?d?k? w kocio?ek.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I
— warzenie eliksiru II[/T?o]
#4
[T?o][Tytu?=Poziom mistrzowski]
Amortencja
Dzia?anie:
Powoduje silne, obsesyjne wr?cz zauroczenie u osoby, której zostanie podany.
Sk?adniki:
kwiaty koz?ka lekarskiego – 2 miarki
suszona pokrzywa – 1 i 1/2 miarki
serce krokodyla – 1 sztuka
rozmaryn – 1 miarka
lawenda – 1 i 1/2 miarki
sok z pijawek – 1 miarka
mlecz – 1/2 miarki
"odrobina siebie"
Przygotowanie eliksiru:
Oddziel kwiaty koz?ka lekarskiego oraz lawendy, a pokrzyw? utrzyj na proszek. Li?cie lawendy zetrzyj z rozmarynem na past?, ?ody?ki zmia?d?. Kwiaty wrzu? do letniej wody, a kiedy pojawi? si? pierwsze oznaki wrzenia, zmniejsz ogie? i dodaj sproszkowan? pokrzyw?. Wywar nie powinien si? zagotowa?! Kiedy znad mikstury zacznie si? unosi? intensywny, zio?owy zapach, zamieszaj trzykrotnie w prawo. Ostro?nie w?ó? serce krokodyla tak, aby samemu nie dotkn?? wody. Odczekaj oko?o dziesi?ciu minut, a? wywar nabierze lekko b?yszcz?cej, lawendowej barwy. Wtedy wyjmij serce przy pomocy zakl?cia oraz odmierz dwie miarki mikstury. Jedn? po??cz z sokiem z pijawek, drug? za? z past? zio?ow?, mieszaj?c przy tym wy??cznie w lewo.  Posiekany mlecz rozsyp równomiernie po powierzchni pozosta?ego w kocio?ku wywaru i odczekaj, a? ro?lina sama zatopi si? w p?ynie. Powinien temu towarzyszy? przyjemny, ?wie?y zapach. Wlej mieszank? zio?ow?, a nast?pnie dodawaj cz??? eliksiru wymieszan? z sokiem z pijawek ma?ymi porcjami, po ka?dej porcji mieszaj?c dwukrotnie w prawo. Nast?pnie mieszaj po pi?? razy w lewo i cztery razy w prawo do czasu, a? unosz?ca si? nad kocio?kiem para utworzy charakterystyczne spirale. Potem zga? ogie? i mieszaj powoli w kierunku odwrotnym do skr?caj?cej si? pary, a? eliksir nie wystygnie. Ostatni sk?adnik, tak zwany "kawa?ek siebie" mo?na doda? dopiero tu? przed podaniem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wywar z kwiatów i serca krokodyla
— warzenie eliksiru II: przygotowanie mieszanki z sokiem z pijawek oraz z past? zio?ow?
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Wywar ?ywej ?mierci
Dzia?anie:
Silny ?rodek usypiaj?cy, mog?cy powodowa? nawet omdlenie i zapadni?cie w letarg.
Sk?adniki:
fasolka koz?ka lekarskiego – 4 sztuki
sól morska – ½ miarki
nalewka z pio?unu – ½ miarki
sproszkowany korze? asfodelusa – 1 miarka
Sposób przygotowania:
Do kocio?ka z czyst? wod? dodaj szczypt? soli i zamieszaj trzy razy w prawo, a nast?pnie kropl? nalewki z pio?unu i zamieszaj trzy razy w lewo. Proces ten powtarzaj podgrzewaj?c wywar na wolnym ogniu, a? do wymieszania ca?o?ci. Wyci?nij sok z fasolek koz?ka i zalej nim sproszkowany korze? asfodelusa. Pozostaw na godzin? i dopiero po tym czasie wymieszaj dok?adnie, a nast?pnie wlej powsta?? mikstur? ma?ymi porcjami do kocio?ka, ca?y czas mieszaj?c. Nie dopuszczaj do zagotowania wywaru! Kiedy osi?gnie barw? ciemnofioletow?, wrzu? pokrojone fasolki waleriany. Zamieszaj dziesi?? razy w prawo i osiem razy w lewo. Zdejmij kocio?ek z ognia i pozostaw eliksir do ostygni?cia. Je?li zosta? wykonany prawid?owo, powinien przybra? barw? g??bokiej czerni.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wywar z soku z fasolek i korzenia asfodelusa
— warzenie eliksiru II: przelewanie eliksiru
— warzenie eliksiru III: mieszanie sk?adników

Eliksir poprawiaj?cy wzrok
Dzia?anie:
Odwraca dzia?anie eliksirów i zakl?? uszkadzaj?cych wzrok.
Sk?adniki:
rozdrobnione li?cie pio?unu – 2 miarki
sproszkowany róg jednoro?ca – z 1 sztuki
duszona mandragora – 2 korzenie
skrystalizowana woda – 2 miarki
?laz – 10 kwiatów
??d?o ??dlib?ka – 3 sztuki
Sposób przygotowania:
Duszone korzenie mandragory dodaj do kocio?ka z letni? wod? i podgrzewaj powoli. W momencie zagotowania dodaj sproszkowany róg jednoro?ca, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem i zamieszaj powoli dziesi?? razy w lewo, a potem energicznie pi?? razy w prawo. Mikstur? wystud?, po czym zamknij szczelnie i zakop w ziemi na g??boko?? minimum pó? metra. Odkop po up?ywie dwunastu godzin, odced? i podgrzewaj powoli. Dodaj rozdrobnione li?cie pio?unu, po czym utrzymuj sta?? temperatur?, a? eliksir nie nabierze cytrynowo?ó?tej barwy. Nast?pnie wrzu? kwiaty ?lazu i pozwól im zaton??, mieszaj?c powoli ca?y czas w lewo. Na koniec dodaj ??d?a ??dlib?ka i zagotuj eliksir. Podawaj lekko sch?odzony.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: a? do zakopania eliksiru
— warzenie eliksiru II: po??czenie wszystkich sk?adników

Eliksir powoduj?cy czkawk?
Dzia?anie:
Powoduje czkawk? u osoby, która go wypije.
Sk?adniki:
sok bulbadoksowy – 2 miarki
d?d?ownice – 2 miarki
skacz?ce cebule – 2 sztuki
skacz?cy muchomor – 1 sztuka
Sposób przygotowania:
Cebule oraz muchomora posiekaj na drobne kawa?ki. Wrzu? do kocio?ka z gotuj?c? si? wod? i utrzymuj w stanie wrzenia, a? wywar nie nabierze zgni?ozielonej barwy. Przestud? i odstaw w zacienione miejsce na godzin?. Potem podgrzewaj znów na wolnym ogniu. Gdy mikstura stanie si? ciemnozielona, dodawaj pojedynczo d?d?ownice, za ka?dym razem mieszaj?c najpierw raz w lewo, potem raz w prawo. Na koniec zamieszaj energicznie trzy razy w prawo, po czym do nadal wiruj?cego wywaru wlej cienkim strumieniem sok bulbadoksowy. Utrzymuj sta?? temperatur? a? do ca?kowitego odbarwienia eliksiru, a na koniec machnij ró?d?k? nad kocio?kiem.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wywar z cebuli i muchomora
— warzenie eliksiru II: dodanie d?d?ownic
— warzenie eliksiru III: dodanie soku bulbadoksowego

Eliksir wzbudzaj?cy eufori?
Dzia?anie:
Powoduje uczucie niewys?owionego szcz??cia, wr?cz euforii u osoby, która go wypije.
Sk?adniki:
figa abisy?ska – 6 sztuk
kolce je?ozwierza – 2 miarki
ga??zki mi?ty – 2 miarki
fasolki sopophorusa – 1 miarka
pio?un – 1 i 1/2 miarki
Sposób przygotowania:
Przed rozpocz?ciem warzenia, trzykrotnie obejd? kocio?ek skocznym krokiem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nast?pnie nalej wody i powoli podgrzewaj, dodaj?c po jednym owocu figi abisy?skiej co minut?. Po wrzuceniu ka?dego z nich machnij energicznie ró?d?k? nad kocio?kiem. Kiedy mikstura przybierze ciemnoczerwon? barw?, dodaj rozdrobnione kolce je?ozwierza, mieszaj?c przy tym stale w prawo. Kiedy w p?ynie pojawi? si? jakby srebrne nitki, zachichocz g?o?no i machnij ró?d?k? nad kocio?kiem, tworz?c kszta?t ósemki. Ga??zki mi?ty rozdrobnij i wrzu? do wywaru, zamieszaj pi?ciokrotnie w lewo. Pozostaw do czasu, a? wywar uzyska kolor g??bokiej czerni. Zmia?d? fasolki p?ask? stron? no?a i wrzucaj je pojedynczo, celuj?c w sam ?rodek kocio?ka. Bezpo?rednio po nich dodaj listki pio?unu. Zwi?ksz p?omie? i odczekaj do zagotowania, a nast?pnie natychmiast zga?. Pozostaw do wystudzenia, a nast?pnie mieszaj intensywnie w prawo, dopóki eliksir nie uzyska t?czowej po?wiaty.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wywar z figi abisy?skiej
— warzenie eliksiru II: czarny pó?produkt
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Eliksir wielosokowy
Dzia?anie:
Powoduje zmian? wygl?du osoby, która go wypije.
Sk?adniki:
?laz – 3 miarki
rdest ptasi – 2 wi?zki
muchy siatkoskrzyd?e – 3 miarki
pijawki – 4 sztuki
sproszkowany róg dwuro?ca – jedna sztuka
skórka boomslanga – jedna sztuka
fragment tego, w kogo ma si? przemieni? osoba pij?ca eliksir
Sposób przygotowania:
Muchy siatkoskrzyd?e nale?y przegotowa? na 21 dni przed dodaniem ich do eliksiru, a ?laz nale?y zebra? podczas pe?ni ksi??yca.
Dodaj trzy miarki ?lazu do kocio?ka wype?nionego ch?odn? wod? i podgrzewaj powoli. Dodaj dwie wi?zki posiekanego rdestu i zamieszaj trzy razy w prawo. machnij ró?d?k? nad kocio?kiem i utrzymuj sta?? temperatur? przez 80 minut. Nast?pnie dodaj do kocio?ka pijawki. Dwie miarki much siatkoskrzyd?ych rozdrobnij w mo?dzierzu, a potem dodaj je do kocio?ka. Podgrzewaj na ma?ym ogniu przez 30 sekund, nast?pnie machnij ró?d?k? nad eliksirem. Pozostaw na tydzie? w szczelnie zamkni?tym pojemniku. Nast?pnie dodaj skórk? boomslanga rozci?t? na trzy cz??ci, po wrzuceniu ka?dej mieszaj?c w lewo przez kwadrans. Wrzu? do kocio?ka sproszkowany róg dwuro?ca i podgrzewaj na du?ym ogniu przez 20 sekund. Machnij ró?d?k? nad eliksirem, po czym utrzymuj sta?? temperatur? wywaru przez 24 godziny. Potem doprowad? eliksir do wrzenia i dodaj jedn? miark? much siatkoskrzyd?ych. Zamieszaj trzy razy w lewo, po czym machnij ró?d?k? nad kocio?kiem. Na koniec nale?y doda? odrobin? osoby, której wygl?d ma zosta? przybrany po wypiciu eliksiru.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: do momentu pozostawienia wywaru na tydzie?
— warzenie eliksiru II: po??czenie wszystkich sk?adników

Eliksir zmieniaj?cy kolor w?osów
Dzia?anie:
Powoduje zmian? koloru w?osów z naturalnego na taki, który wyobrazi sobie osoba pij?ca go.
Sk?adniki:
w?os z g?owy
rogate ?limaki – 2 miarki
?abi skrzek – 1 miarka
skarabeusze – 1 i 1/2 miarki
muchy siatkoskrzyd?e – 1 miarka
rozdrobniona muszla toksyczka – 1/2 miarki
Sposób przygotowania:
W?os z g?owy u?ó? zwini?ty na dnie kocio?ka i posyp cienk? warstw? rozdrobnionej muszli toksyczka. Dolej wody i podgrzewaj na ?rednim ogniu, mieszaj?c powoli w lewo i dosypuj?c niewielkie ilo?ci pozosta?ego proszku z muszli co dwa obroty. Przerwij mieszanie i wyobra? sobie dok?adnie po??dany kolor, a nast?pnie machnij ró?d?k? nad kocio?kiem wykonuj?c prosty, pionowy ruch z góry na dó?. Dodaj rogate ?limaki i doprowad? do wrzenia, a wtedy zamieszaj energicznie pi?? razy w prawo i trzy razy w lewo. Pozostaw, a? eliksir przybierze zielonkawo?ó?t? barw?. Skarabeusze zetrzyj  na g?adk? mas?, dodaj jedn? miark? wywaru z kocio?ka i znów zetrzyj. Powsta?? mieszank? wlej z powrotem do kocio?ka, mieszaj?c w prawo, dopóki ca?kowicie si? nie po??czy. Zdejmij z ognia i dodaj muchy siatkoskrzyd?e, nast?pnie pozostaw do wystudzenia. Dodaj ?abi skrzek i d?gnij ró?d?k? brzeg kocio?ka, a nast?pnie zacznij znów powoli podgrzewa?, mieszaj?c przy tym dwa razy w lewo i raz w prawo. Kiedy eliksir osi?gnie barw? zgodn? z po??danym kolorem, jest gotowy.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wybór koloru
— warzenie eliksiru II: wystudzenie eliksiru
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Mikstura anty–parali?uj?ca
Dzia?anie:
Odwraca efekt zakl?? i eliksirów parali?uj?cych.
Sk?adniki:
kr?gos?up druzgotka – 1 sztuka
lataj?ce koniki morskie – 3 sztuki
sok z chorbotka – ½ miarki
pio?un – 1 sztuka
kwiaty ró?owej koniczyny – 4 sztuki
dyptam – 1 sztuka
Przygotowanie eliksiru:
Przez godzin? gotuj kr?gos?up druzgotka w wodzie. Dodaj kwiaty ró?owej koniczyny i sok z chorbotka. Wy?ów kr?gos?up i pozostaw do wyschni?cia. Stuknij ró?d?k? w kocio?ek. Mieszaj raz w prawo i trzy razy w lewo a? do wystygni?cia. Zetrzyj pio?un i dyptam, wsyp je do kocio?ka z wysoko?ci, unosz?c r?k? nad g?ow?. Kr?gos?up druzgotka zmia?d? m?otkiem i spal, popió? dodaj do wywaru. Dodaj lataj?ce koniki morskie i gotuj a? do ich ca?kowitego rozpuszczenia. Studz?c eliksir, przelewaj go z naczynia do naczynia.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: do wystudzenia pierwszego pó?produktu
— warzenie eliksiru II: po??czenie wszystkich sk?adników

Eliksir Zastoju
Dzia?anie:
Zaczyna dzia?a? po w?o?eniu jednej porcji pod j?zyk. U?ywany, gdy stan zdrowia czarodzieja nie pozwala na jego dalsze funkcjonowanie, najcz??ciej, gdy jest ?miertelnie ranny i wymaga transportu w miejsce, gdzie mo?e mu zosta? zapewniona odpowiednia pomoc. W prostych s?owach mo?na powiedzie?, ?e zatrzymuje czas dla osoby, która spo?y?a ten eliksir. Spowalnia bicie serca do mniej ni? jednego uderzenia na minut?, wstrzymuje krwotoki zarówno wewn?trzne jak i te z ran otwartych, zapobiega przep?ywu informacji pomi?dzy neuronami, unieruchamia wszystkie mi??nie (z wyj?tkiem serca). Zaleca si? zamkni?cie oczu czarodziejowi pod wp?ywem tego eliksiru, poniewa? nie zapobiega on ich wysuszeniu. Jedna porcja eliksiru dzia?a 6 godzin. Nie zaleca si? stosowania d?u?ej ni? przez 2 doby, gdy? mo?e spowodowa? trwa?e uszkodzenie mózgu. Im starszy, tym g?stszy, nawet do konsystencji plasteliny (z wiekiem jego w?a?ciwo?ci si? koncentruj?).
Sk?adniki:
sok z pijawek – 1 miarka
skrzyde?ka much mi?snych – 1/2 miarki
pancerzyki otwornic – 1 miarka
sok bulbadoksowy – 1 miarka
korzenie fruwokwiatu – 1/2 miarki
listki m?odej jemio?y – 1 i 1/2 miarki
w?troba nietoperza – 1 sztuka
kr?gos?up druzgotka – 1 sztuka
w?os z ogona jednoro?ca – 1 sztuka
Sposób przygotowania:
Sok z pijawek dodaj do wody, ró?d?k? zakre?l w prawo dwa du?e ko?a nad kocio?kiem, podgrzewaj powoli. Kiedy osi?gnie temperatur? wrzenia zmniejsz p?omie? i utrzymuj na granicy zagotowania. Dodaj skrzyde?ka much mi?snych, rozsypuj?c je równomiernie po powierzchni p?ynu. Po godzinie zamieszaj w lewo, a? wywar nie przybierze b??kitnej barwy. Pancerzyki otwornic rozdrobnij i zmieszaj z sokiem bulbadoksowym, nast?pnie cienkim strumieniem wlej powsta?? mieszank? do kocio?ka, mieszaj?c powoli dziesi?? obrotów w praw? stron?. Korzenie furkokwiatu obierz i posiekaj na ma?e kawa?eczki, dodaj do eliksiru i machnij ró?d?k?, zakre?laj?c trzy niewielkie kó?ka. Pozostaw na kolejne dwie godziny w sta?ej temperaturze, nast?pnie zamieszaj raz w lewo. Dodaj listki jemio?y, w?trob? nietoperza i kr?gos?up druzgotka. Zamieszaj raz w lewo i pozostaw na ogniu nie doprowadzaj?c do wrzenia, dopóki eliksir nie przybierze krwistoczerwonej barwy. Dodaj w?os jednoro?ca i mieszaj raz w lewo, raz w prawo przez oko?o godzin?, a? wywar nie osi?gnie g?sto?ci budyniu.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: zmieszanie pierwszej mikstury i wlanie do kocio?ka
— warzenie eliksiru II: utrzymanie sta?ej temperatury przez dwie godziny
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Filtr przeciws?oneczny
Dzia?anie: Chroni wampira przed s?o?cem przez 4 godziny po za?yciu.
Sk?adniki:
aloes – 5 li?ci
kokosy – 3 sztuki
krew salamandry – 200ml
krew wampira – 50ml
mi?ta ogrodowa – 1 miarka
olej z dziurawca – 50ml
p?ki ró? – 1 i ½ miarki
rojnik – 1 miarka
rumianek – ½ miarki
stokrotki – 1 miarka
suszony skrzyp polny – 1 miarka
?laz – 10 kwiatów
woda (sok) z ogórka – 75ml
?ywokost – 1 miarka
Przygotowanie:
Na dob? przed rozpocz?ciem procesu warzenia zamró? ?wie?e kokosy i oddziel od g?ówek p?atki rojnika, rumianku, stokrotki, ?lazu, ?ywokostu, oraz ró?y. P?atki wydestyluj, a g?ówki oddziel od reszty i utrzyj na jednolit? past?. Nast?pnie oddziel li?cie od ?odyg i utrzyj je wraz z po?ow? oleju z dziurawca. Obie pasty w osobnych pojemnikach przykryj lnian? szmatk? i zostaw na ?wie?ym powietrzu do zachodu s?o?ca. ?odygi wystaw do wysuszenia.
Podczas procesu warzenia do pomieszczenia mo?e wpada? tylko naturalne ?wiat?o.
Wysuszone ?odygi zbierz razem, podpal, i równo o zachodzie s?o?ca okad? dymem pusty kocio?ek. Roz?up kokosy, umie?? powsta?e kule lodu w kocio?ku i cienkim strumieniem wlej krew salamandry tak, aby jak najlepiej pokry? powierzchni? kul. Utrzyj w mo?dzierzu li?cie mi?ty do momentu zaburzenia ich struktury komórkowej (czyli do momentu, kiedy zaczn? puszcza? sok), a nast?pnie umie?? je na lodzie. Rozgnie? skrzyp polny na drobny proszek, zalej go wod? ogórkow?, dok?adnie wymieszaj i odstaw na kwadrans. Po ca?kowitym rozmro?eniu lodu rozpal ma?y ogie?, dodaj mieszank? skrzypu i zamieszaj dwa razy w prawo. Oko?o dziesi?ciu minut pó?niej wywar powinien nabra? brzoskwiniowej barwy i stopniowo ciemnie?. W tym czasie zetrzyj na drobnej tarce mi??sz kokosa i wysusz go.
Odczekaj, a? eliksir nabierze granatowego koloru, po czym powoli mieszaj?c, wlej destylat z p?atków kwiatów. Po?ow? zasuszonego wcze?niej mi??szu z kokosa wymieszaj z pozosta?ym olejem z dziurawca.
Równo o pó?nocy zga? ogie? i wlej krew wampira, na którego b?dzie dzia?a? eliksir po zako?czeniu warzenia; wywar w tym momencie powinien zmieni? barw? na ca?kowicie czarn?. Zamieszaj trzy razy w lewo i posyp powierzchni? reszt? wysuszonego kokosa. Po trzech minutach rozpal niewielki p?omie? pod kocio?kiem i dodawaj naprzemiennie co pi?? minut po ?y?eczce przygotowanych past, rozpoczynaj?c od tej z g?ówek kwiatów. Podczas gdy wywar b?dzie powoli ja?nia?, pokrój aloes w kostk? nie szersz? ni? centymetr. W momencie, gdy mikstura nabierze intensywnie fioletowego koloru, dodaj aloes oraz mieszank? kokosa i oleju z dziurawca, zamieszaj dwa razy w lewo. Gdy eliksir znów osi?gnie brzoskwiniow? barw?, zga? p?omie?, w?ó? pod kocio?ek ?upiny kokosa i zapal je, i na takim ogniu gotuj, nie doprowadzaj?c do wrzenia, do wschodu s?o?ca, kiedy to eliksir powinien zacz?? z?otawo b?yszcze? – jest wtedy gotowy.
Etapy:
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: zmieszanie pierwszej mikstury i wlanie do kocio?ka
— warzenie eliksiru II: utrzymanie sta?ej temperatury przez dwie godziny
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników
Inne: Przepis na ten eliksir nale?y najpierw zdoby? fabularnie od innej postaci, która ju? go zna lub poprzez w?tek z Mistrzem Gry. Receptura znajduje si? w nielicznych ksi??kach dotycz?cych istot magicznych, m.in. w hogwarckim Dziale Ksi?g Zakazanych.[/T?o]
#5
[T?o][Tytu?=Poziom legendarny]
Felix Felicis
Dzia?anie:
Daje osobie, która go wypije, niezwyk?? pomy?lno?? we wszystkich jej dzia?aniach, pewno?? siebie oraz u?atwia podejmowanie decyzji.
Sk?adniki:
jaja popie?ka – 1 miarka
bulwy cebulicy – 2 miarki
czu?ki szczuroszczeta – 1 i 1/2 miarki
nalewka z tymianku – 1 miarka
skorupka jaja ?mijoptaka – 1 miarka
sproszkowana ruta zwyczajna – 2 miarki
Sposób przygotowania:
Przygotowanie eliksiru rozpocznij dok?adnie o ?wicie, rozcieraj?c rut? z nalewk? z tymianku. Powsta?? mieszank? przegotuj, przykryj odpowiednio przyci?tym kawa?kiem szk?a i odstaw w nas?onecznione miejsce na trzy miesi?ce. Bulwy cebulicy wygotuj w wodzie, a? wywar przybierze zgni?ozielon? barw?, nast?pnie wy?ów je. Do ostudzonej ju? wody dodaj zmia?d?one czu?ki szczuroszczeta i machnij ró?d?k? nad kocio?kiem wykonuj?c kszta?t ósemki. Pozostaw pod przykryciem na dwa miesi?ce w miejscu, w którym na naczynie b?dzie pada? ?wiat?o ksi??yca. Po up?ywie podanego czasu obydwie przygotowane wcze?niej cz??ci odkryj o zmierzchu. Wywar z czu?kami szczuroszczeta doprowad? do wrzenia, po czym zmniejsz ogie? i dodawaj ma?ymi porcjami past? z ruty i nalewki, za ka?dym razem mieszaj?c trzy razy w prawo. Pó?niej mieszaj w lewo, dopóki eliksir nie stanie si? ca?kowicie przezroczysty. Wystud? i pozostaw pod przykryciem w ca?kowicie zaciemnionym miejscu, przez trzy kolejne pe?nie wyjmuj?c naczynie i otwieraj?c je dok?adnie od wschodu do zachodu ksi??yca. Na koniec dodaj do eliksiru rozdrobnione skorupki jaj ?mijoptaka, mieszaj?c powoli raz w prawo, raz w lewo, dopóki na powierzchni eliksiru nie pojawi? si? skacz?ce kropelki.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: pierwsze pi?? miesi?cy
— warzenie eliksiru II: kolejne trzy miesi?ce
— warzenie eliksiru III: ko?cowe ??czenie sk?adników

Callidus somnum exterreri solebat
Dzia?anie:
Osoba, która spo?yje eliksir w trakcie nast?pnego snu prze?yje swój najwi?kszy koszmar, bez mo?liwo?ci obudzenia si? w trakcie, nawet gdy b?dzie przera?ona. B?dzie musia?a prze?y? ca?y scenariusz ze wszystkimi najgorszymi elementami. Wbrew popularnym plotkom – w wyniku eliksiru nie mo?na umrze?, aczkolwiek stosowany przez d?ugi okres czasu mo?e prowadzi? do ataków paniki w trakcie dnia, l?ków spo?ecznych, czy nawet psychozy. ?atwo miesza si? z cieczami niepolarnymi, dlatego b?dzie widoczny po dodaniu do szklanki wody czy herbaty.
Sk?adniki:
zamro?one jajo popie?ka – 1 sztuka
korze? imbiru – 1 sztuka
pio?un – 2 miarki
kwiat asfodelusa – 5 sztuk
pióro memortka – 1 sztuka
krwawnik kichawiec – 3 i ½ miarki
p?etwy skorpeny – 2 sztuki
korona lubczyku – 1 sztuka
plangentinka – 3 sztuki
ciemiernik – 1 sztuka
Przygotowanie eliksiru:
Zamro?one jajo popie?ka wrzu? do kocio?ka w taki sposób, aby roztrzaska?o si? na kawa?ki. Korze? imbiru pokrój na cienkie, prze?wituj?ce plasterki i wrzu? do kocio?ka. Gotuj na ma?ym ogniu pod przykryciem przez dob?, mieszaj?c co dwie godziny i nie doprowadzaj?c do wrzenia. O ?wicie drugiego dnia zbierz pio?un, odcinaj?c jego ?odyg? dok?adnie dwa centymetry nad ziemi?. Rozetrzyj do jednolitej konsystencji i pozostaw na dwa dni w szczelnie zamkni?tym pojemniku, tak by nie dociera?y do niego promienie s?oneczne. Dodaj dwie miarki do kocio?ka o pó?nocy z czwartego na pi?ty dzie?. Dodaj s?upki kwiatu asfodelusa, piórem memortka zamieszaj eliksir raz w lewo i raz w prawo, obchodz?c kocio?ek dooko?a w przeciwnym kierunku. Pióro i p?atki kwiatu spal nad kocio?kiem. Szóstego dnia wrzu? do kocio?ka kwiaty krwawnika kichawca, doprowad? mikstur? do wrzenia. Wystud?, zamieszaj pi?? razy i znów zagotuj, powtórz ten krok czterokrotnie. Na dwa kolejne dni pozostaw mikstur? w ch?odnym miejscu. Tu? przed wschodem s?o?ca dodaj sproszkowane p?etwy skorpeny i koron? lubczyku. W trakcie dziewi?tego dnia przez osiem godzin mieszaj non stop raz zgodnie ze wskazówkami zegara, dwa razy przeciwko, dwa razy zgodnie, raz przeciwko i tak dalej. Zamieszania nie mog? by? wolniejsze ni? jedno na cztery sekundy, ani szybsze ni? jedno na dwie. Doprowad? do wrzenia, a nast?pnie zamro? zakl?ciem Gladius. Plangentink? i ciemiernik zalej wrz?tkiem, po pi?ciu minutach i trzech sekundach przes?cz nad zamro?onym eliksirem. Mieszaj, a? eliksir rozmrozi si? w ca?o?ci. Pozostaw w dobrze o?wietlonym miejscu, a? eliksir przybierze jasnozielon? barw?.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: do czwartego dnia w??cznie
— warzenie eliksiru II: do dziewi?tego dnia w??cznie
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Invitis Spuria
Dzia?anie:
Pozbywa si? niechcianych ci??, reguluje gospodark? hormonaln? minimalizuj?c tym samym d?ugotrwa?e efekty psychologiczne po usuni?ciu p?odu. Reakcje organizmu ró?ni? si? mi?dzy sob? - dla niektórych kobiet proces jest niemal bezbolesny, a niektóre ból porównuj? do kl?twy Cruciatus. NIE DZIA?A NA P?ODY POWY?EJ TRZECIEGO MIESI?CA. Jego u?ycie jest zakazane przez Ministerstwo i traktowane jak u?ycie Zakl?cia Niewybaczalnego. Nie nale?y go miesza? z innymi p?ynami, poniewa? ca?kowicie traci swoje w?a?ciwo?ci.
Sk?adniki:
li?cie miesi?cznika – 1 miarka
oczy czarnego chrab?szcza – 2 sztuki
tasznik – 3 miarki
konyza kanadyjska – 1 sztuka
serce krokodyla – 1 sztuka
koz?ek lekarski – 3 ga??zki
kalina koralowa – 2 kwiaty
tymianek – 3 ?ody?ki
aloes – 2 du?e li?cie
sok z granatów – 4 miarki
pancerz chropianka – 1 sztuka
Przygotowanie eliksiru:
Miesi?cznik drobno posiekaj, wrzu? do zimnej wody, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem. Oczy czarnego chrab?szcza zgnie? p?ask? stron? no?a i dodaj do kocio?ka. Rozpal du?y ogie?. Po zagotowaniu dodaj tasznik. Komory serca krokodyla wy?ó? konyz? kanadyjsk? i zanurz w eliksirze na pi?tna?cie minut. Z koz?ka, kaliny koralowej, tymianku, aloesu i soku z granatu utrzyj jednorodn? mas?, nast?pnie dodawaj j? ma?ymi porcjami do gotuj?cego si? wywaru. Mikstur? sch?od?, mieszaj?c w taki sposób, by przesuwa? ?y?k? po ?rednicy kocio?ka. Uderzaj?c ró?d?k? w kocio?ek powtórz trzykrotnie “Invitis spuria”. Dosyp sproszkowany pancerz chropianka. Ponownie zagotuj eliksir do momentu, w którym nabierze on cierpkiego zapachu.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: do momentu dodania serca krokodyla
— warzenie eliksiru II: u?ycie inkantacji
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Wywar Tojadowy
Dzia?anie:
Za?ywany przez tydzie? przed pe?ni? pozwala osobie zara?onej likantropi? na zachowanie ludzkiej ?wiadomo?ci podczas przemiany w wilko?aka.
Sk?adniki:
korze? tojadu – 10 sztuk
skarabeusze – 3 sztuki
oczy diab?a morskiego – 4 sztuki
jajo popie?ka – 1 sztuka
blekot – 2 miarki
?opian – ½ miarki
lewizja – 4 sztuki
mlecz – 7 kwiatów
krwawnik kichawiec – 2 miarki
Przygotowanie eliksiru:
Korze? tojadu ugotuj, a nast?pnie zetrzyj na g?adk? past?. W?ó? z powrotem do tej samej wody. Skarabeusze zmia?d?, aby wycisn?? z nich hemolimf?. Dodawaj j? do wywaru pi?ciokrotnie po trzy krople, po ka?dej porcji mieszaj?c. Wrzu? oczy diab?a morskiego, eliksir wystud? i przelej do kryszta?owego naczynia. Wstrz??nij sze?ciokrotnie i wystaw na zewn?trz w noc nowiu. Tu? przed ?witem przelej z powrotem do kocio?ka, dodaj jajo popie?ka i doprowad? do wrzenia. Gotuj na ma?ym ogniu, a? pojawi si? purpurowy dym. Pozosta?e ro?liny posiekaj drobno i podziel na osiem równych cz??ci. Pierwsz? dodaj od razu, kolejn? po godzinie, a trzeci? o zachodzie s?o?ca. Przez noc pozostaw eliksir pod przykryciem, nie pozwalaj?c, by odparowa?. O poranku zga? ogie? i dodaj kolejne dwie porcje siekanych ro?lin. Zamieszaj dziesi?? razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i raz w kierunku przeciwnym. Po godzinie eliksir powinien zacz?? wydziela? charakterystyczny zapach. Dodaj kolejn? porcj? mieszanki ro?linnej i zagotuj, po czym natychmiast zga? ogie?. Uderz ró?d?k? w kocio?ek i dodaj pozosta?e sk?adniki. W tym momencie dym nad kocio?kiem powinien przybra? niebieski kolor.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: do momentu zostawienia wywaru na noc nowiu
— warzenie eliksiru II: dodanie sk?adników ro?linnych
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników

Veritaserum
Dzia?anie:
Zmusza osob?, która go wypije do ca?kowicie szczerych i wyczerpuj?cych odpowiedzi na ka?de zadane jej pytanie. Przyj?cie eliksiru w sposób ?wiadomy umo?liwia stawianie mu oporu do pewnego stopnia, przeciwstawi? mu si? mog? tak?e osoby utalentowane w oklumencji.
Sk?adniki:
bulbadoks – 3 miarki
skorupka jaja ?mijoptaka – 1 sztuka
kula zarodnikowa jadowitej tentakuli – 1 sztuka
k?aposkrzeczki – 3 miarki
szalej jadowity – ½ miarki
mimbulus mimbletonia – 30 kropli odorosoku
skrzyd?a elfa – 2 sztuki
w?os jednoro?ca – 1 sztuka
Przygotowanie eliksiru:
Rozdwój w?os jednoro?ca i owi? obydwa fragmenty wokó? kuli zarodnikowej. Zalej zimn? wod?, dodaj bulbadoks i zagotuj, a? do rozpuszczenia sk?adników. Tu? przed osi?gni?ciem wrzenia, machnij ró?d?k? nad kocio?kiem. Zamieszaj dwana?cie razy w lewo, trzy razy wzd?u? ?rednicy, dwa razy w lewo i pi?tna?cie razy w prawo. Ponownie machnij ró?d?k?. Skorup? jaja ?mijoptaka rozbij na ma?e kawa?ki, dodaj do kocio?ka. Przez trzy kolejne doby wystawiaj na ?wiat?o s?oneczne dok?adnie w po?udnie oraz na ?wiat?o ksi??yca dok?adnie o pó?nocy. Eliksir powinien wtedy przybra? opalizuj?c?, ?ó?t? barw?. W ca?kowitej ciemno?ci dodaj starte k?aposkrzeczki i szalej jadowity. Zagotuj. Po tym etapie przygotowanie eliksiru mo?e przebiega? wy??cznie w naturalnym ?wietle. Dodawaj po jednej kropli ?wie?o zebranego odorosoku z mimbulusa, za ka?dym razem mieszaj?c po trzydzie?ci razy. Zga? ogie? i pozwól, by mikstura wystyg?a. W przeci?gu kolejnych dwóch godzin eliksir powinien straci? kolor i zapach.
Etapy:
— zdobycie sk?adników
— przygotowanie sk?adników
— warzenie eliksiru I: wywar na kuli zarodnikowej jadowitej tentakuli
— warzenie eliksiru II: do uzyskania ?ó?tej barwy
— warzenie eliksiru III: po??czenie wszystkich sk?adników[/T?o]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości